border
Design & Realisatie: Keyn.nl
https://www.facebook.com/Ergotherapie-Walcheren-469712313213113/?fref=ts

Volwassenen

Hebt u moeilijkheden met het uitvoeren van dagelijkse vaardigheden en handelingen? Hebt u problemen met participeren binnen uw woon en leefomgeving? Kunt u niet meer zelfstandig uit bed komen, douchen, of u zelf aankleden? Heeft u moeite met 'normale' handelingen zoals koffie inschenken, koken of de was ophangen? Kunt u niet meer handwerken of naar uw kaartclubje. Houdt u van tuinieren, maar wordt dat steeds moeilijker voor u? Heeft u lichamelijke klachten op uw werk, maar weet u niet hoe u uw werkplek aan kunt passen? In al deze gevallen kan een ergotherapeut helpen. Een ergotherapeut kijkt samen met u hoe u (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Door bijvoorbeeld oefeningen te doen, uw werkwijze aan te passen of door uw leef-of werkomgeving aan te passen. De behandeling is gericht op het handelen, het vergroten van de mogelijkheden en zelfstandig participeren binnen de maatschappij. De resultaten zijn in het dagelijkse leven direct merkbaar.

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?
Ik stel op basis van uw mogelijkheden en eigen inbreng samen met u een programma op om te bewerkstelligen dat u uw alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kunt verrichten. De ergotherapeutische behandeling bestaat uit (een combinatie van) een drietal producten:

Diagnostiek
Ik inventariseer gegevens over u die betrekking hebben op de problemen die u tegenkomt in het dagelijkse leven. Dit gebeurt d.m.v. een gesprek. Het is voor mij belangrijk om te weten bij welke activiteiten u problemen ervaart, maar ook om te weten welke betekenis u geeft aan uw beperkingen. De problemen die u ervaart kunnen onderverdeeld worden in de gebieden zelfverzorging/zelfredzaamheid, productiviteit, vrijetijdsbesteding en mobiliteit. Vervolgens concludeer ik of de functionele beperkingen die u ondervindt in uw dagelijks handelen verholpen kunnen worden door middel van ergotherapie.

Trainen en begeleiden
Ik richt me op ontwikkeling, herstel en behoud van dagelijkse handelingen. Wanneer u beperkingen ervaart in uw dagelijkse activiteiten kan ik training en begeleiding bieden om de functionele beperkingen te verminderen. Ik richt me in eerste instantie op het opnieuw leren van vaardigheden. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u de activiteit op een andere manier leren uitvoeren, zo nodig met een hulpmiddel of voorziening.

Advies en instructie
Ik kan u en of personen in uw omgeving adviezen of instructies geven waardoor de functionele problemen worden verminderd. Het advies kan betrekking hebben op de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen. Ook kan ik adviezen en instructies geven ten aanzien van de wijze waarop een activiteit kan worden uitgevoerd, het gebruiken van een ergonomische houding of het leren omgaan met een hulpmiddel of voorziening. Hierbij probeer ik de aanwezige mogelijkheden van u en van uw omgeving optimaal te benutten.

De behandeling
De behandeling vindt plaats in de praktijkruimte, maar ook heel vaak bij u thuis of, als het nodig is, op uw werk. Daar kan de ergotherapeut handige en praktische tips geven, die u meteen kunt toepassen. De behandeling richt zich in eerste instantie op het (opnieuw) aanleren van vaardigheden. Als dit niet mogelijk is, kunt u de activiteit op een andere manier leren uitvoeren, zo nodig met een hulpmiddel of een voorziening.

De ergotherapeut kan een rol spelen bij:

Chronische aandoeningen, zoals reuma, ziekte van Parkinson of MS
De behandeling bij mensen met een chronische aandoening is er op gericht om u de regie over uw leven te laten behouden of terug te geven. Om de regie te behouden heeft u soms uw omgeving nodig daarom betrekt Ergotherapie Walcheren ook familie, vrienden, mantelzorgers, werkgevers, collega's of zorgverleners bij de behandeling. Ik bekijk op welke wijze u dagelijkse handelingen uitvoert, bekijk wat uw mogelijkheden zijn in uw omgeving en welke factoren van invloed kunnen zijn op uw handelen.

Arbeid en gezondheid
Bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het werk kan ik een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld bij het geven van gewrichtsbeschermende instructies, balans tussen belasting en belastbaarheid, maar ook preventief in de vorm van ergonomische aanpassingen.

Ouderen
Kenmerkend voor ergotherapie bij ouderen is de aandacht die wordt besteed aan uw (gevoel voor) onafhankelijkheid. In het proces van ouder worden wordt iedereen geconfronteerd met veranderingen in de levensloop. Dit kan zijn doordat u stopt met werken, u uw partner verliest, uw mobiliteit afneemt of door een ziekte. De ergotherapeut brengt samen met u uw fysieke en mentale mogelijkheden, de mogelijkheden van uw omgeving en uw wensen in kaart. Met deze gegevens gaat u samen met de ergotherapeut - en vaak met mensen uit uw omgeving, zoals partner, mantelzorger en evt thuiszorg - aan slag. De ergotherapeut observeert en oefent de dagelijkse handelingen met u, bekijkt de omgeving en adviseert over een andere werkwijze of over het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen, zodat u al uw gewenste handelingen zo goed en veilig mogelijk uit kunt (blijven) voeren. Ergotherapie Walcheren neemt uw wensen, mogelijkheden en uw omgeving als uitgangspunt. Zo hebt u de ruimte om het maximale uit uw leven te halen.

Mantelzorgers / zorgverleners
Wanneer u hulpbehoevend bent, wordt u vaak omringd door zorgverleners of mantelzorgers. Door een veranderde zorgvraag kan het zijn dat de zorgverlener of mantelzorger zijn zorgaanbod moet aanpassen. Na onderzoek naar uw handelingsmogelijkheden en de belastbaarheid van de zorgverlener of mantelzorger kan ik voorstellen doen aan u, de zorgverlener of mantelzorger om aan de veranderde zorgvraag te voldoen. Ook omgevingsfactoren zoals de woonsituatie en de ter beschikking zijnde zorg, hulpmiddelen en voorzieningen neem ik in mijn adviezen mee.

Veilig handelen / valrisico
Er kan een vraag voor ergotherapie ontstaan naar aanleiding van of preventie van een val en om de gevolgen van een val te beperken. Ik kan samen met u onveilig handelen en valrisico's onderzoeken en u adviezen geven om uw dagelijkse activiteiten op een veiligere manier uit te voeren. Hierbij maak ik gebruik van de richtlijn valpreventie.

Mijn werkwijze is:
  • alle risicofactoren voor vallen worden in kaart gebracht (risicofactoren zijn o.a. mobiliteit, evenwicht, duizeligheid, visus, gedrag en cognitie, medicatie, huis- en omgevingsveiligheid)
  • ik meld risicofactoren aan andere betrokken hulpverleners
  • ik adviseer u en oefen met u
  • ik geef voorlichting over de gegeven adviezen aan uw naasten en aan betrokken hulverleners
Praktijk voor ergotherapie
Joke Schoemaker

Adres:
Paramedisch Centrum Paauwenburg,
Dreesstraat 2,
4384 DC Vlissingen

Telefoonnummer:
0118 - 750 221
Mobiel:
06 - 42 68 12 28

info@ergotherapiewalcheren.nlAdmin panel