border
Design & Realisatie: Keyn.nl
https://www.facebook.com/Ergotherapie-Walcheren-469712313213113/?fref=ts

Kinderen

De ontwikkeling van ieder kind is verschillend. Verschillen in ontwikkeling duiden niet altijd op problemen. Pas als kinderen beperkt worden in hun mogelijkheden doordat ze niet kunnen wat andere kinderen wel kunnen, is een bezoek aan de ergotherapeut wenselijk. Deze kinderen vallen vaak buiten de groep, kunnen ‘niet mee komen’ en worden onzeker en faalangstig. Soms ligt de oorzaak van de problemen bij een ongeluk, ziekte, ontwikkelingsachterstand of handicap. Soms is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. De behandeling is gericht op het vergroten van de mogelijkheden waardoor het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Welke kinderen komen in aanmerking?
Ergotherapie houdt zich bezig met kinderen van 0-15 die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuiglijke prikkels.

bijvoorbeeld bij kinderen die:
 • Bang zijn om te vallen, schommelen of klimmen
 • Juist veel en vaak bewegen zonder gevaar te zien
 • Moeite hebben met stil zitten en stil staan
 • Onhandig zijn en vaak en veel ongelukjes hebben
Zintuiglijke prikkels, bijvoorbeeld bij kinderen die:
 • Sommige materialen (zand, klei of vingerverf) mijden of juist uitsluitend mee spelen
 • Niet door anderen aangeraakt willen worden (knuffelen, haren wassen, douchen)
 • Snel afgeleid zijn en moeite hebben met concentratie
Dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld bij kinderen die:
 • Moeite hebben met aan- en uitkleden, veters strikken, ritsen, knopen en sluitingen hanteren
 • Vaak knoeien, lastig eten met bestek en moeilijk stil zitten aan tafel
 • Weinig of moeilijk spelen, problemen hebben met samen spelen
 • Problemen hebben met het zelfstandig uitvoeren van taken: onhandigheid, te traag of te snel, niet kunnen overzien
Activiteiten op school, bijvoorbeeld bij kinderen die:
 • Moeite hebben met fijne motoriek en oog-hand coördinatie wat tot uiting komt bij knippen, scheuren, vouwen, plakken en tekenen en kleuren
 • Moeite hebben hun aandacht erbij te houden, problemen hebben met samenwerken
 • Moeite hebben met het ontwikkelen van een voorkeurshand
 • Slecht schrijven, schrijfkramp of tempo problemen hebben
 • Kleuren en vormen niet goed kunnen onderscheiden en/of benoemen
Werkwijze
Voordat de behandeling begint, ga ik na wat het probleem van uw kind en/of u als ouder of leerkracht precies is. Dit doe ik aan de hand van het afnemen van interviews, vragenlijsten, het observeren van uw kind en het afnemen van valide tests. Eén van de observatiemethodes die ik gebruik is de KOEK (korte Observatie Ergotherapie Kleuters). Dit is een diagnostisch instrument waarbij de fijnmotorische kleutervaardigheden worden geanalyseerd. Het bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte betreft papier- en pentaken en het tweede gedeelte bestaat uit vier fijnmotorische taken zoals knippen, het manipuleren in een hand, het tweehandig bewegen en het kruisen van de middellijn. Aan de hand van de verkregen informatie beoordeel ik of en hoe ergotherapie het probleem kan oplossen of verminderen. Samen met ouders, leerkracht en kind wordt in kaart gebracht met welke vaardigheden uw kind moeite heeft. De problemen kunnen liggen op het gebied van zelfverzorging(wassen en kleden), school(schrijven en andere taken uitvoeren) en vrije tijdsbesteding(sporten en spelen) Daarna worden duidelijke doelen opgesteld waaraan gewerkt gaat worden.

Voorbeelden van zulke doelen zijn:
 • Bram kan leesbaar schrijven zonder schrijfkramp
 • Kim kan in de klas geconcentreerd een rekenopdracht maken en op tijd af hebben
 • Ouders baden en kleden Floor zonder pijn in de rug te krijgen
 • Mieke kan zelfstandig met één hand haar boterham smeren en snijden
 • Cora kan zich s’morgens zelfstandig binnen de gestelde tijd wassen en aankleden
Behandeling
Ergotherapie Walcheren maakt gebruik van verschillende behandelmethoden, zoals de Sensorische integratie therapie Auditieve integratie binnen de sensorische integratie therapie, de CO-OP, de M.O.R.E en Schrijven met een smile en ergotherapeutische oefen principes.

Een ergotherapeutische behandeling bestaat uit het (spelenderwijs) trainen en begeleiden van de dagelijkse vaardigheden waar uw kind problemen mee heeft Tijdens de behandeling of training kan een kind zelf geleerd worden structuur aan te brengen in zijn handelen en /of betere voorwaarden te ontwikkelen om te kunnen handelen. In veel gevallen zijn de ouders bij de behandeling aanwezig. Door de familie in de behandeling te betrekken, weet de ergotherapeut waar de prioriteiten van het gezin liggen. Zo wordt de therapie op maat gemaakt voor het kind en diens familie. De uitkomsten van de therapie hebben daardoor betekenis voor het hele gezin. Naast het gezin is de school (crèche, kinderopvang) voor een kind ook een belangrijk onderdeel van zijn of haar omgeving. Daarom kan het soms nodig zijn leerkrachten en klasgenoten in de behandeling te betrekken.

De behandeling wordt individueel gegeven en duurt ongeveer 45 minuten per keer. De behandeling is helemaal afgestemd op het kind en vindt plaats in de praktijkruimte, maar ook indien noodzakelijk thuis of zelfs op school.

De behandeling kan bestaan uit
 • het leren van praktische vaardigheden zoals schrijven, knippen, aan- en uitkleden
 • het stimuleren van de zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • het normaliseren van onder- of overgevoeligheid voor aanraken en bewegen
Advisering omtrent de fysieke omgeving van het kind deze adviezen kunnen gericht zijn op het gebruik van hulpmiddelen, het stimuleren van een bepaalde handeling of werkwijze, het aanpassen van de taak of omgeving, of over begeleiding van het kind.

Hulpmiddelen en aanpassingen
Soms is het nodig om hulpmiddelen of voorzieningen te gebruiken. Zoals een driewielfiets of een communicatiehulpmiddel. In de praktijk wordt bekeken welke hulpmiddelen een kind instaat, stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zowel thuis als op school. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt met een leverancier om het hulpmiddel uit te proberen. Aanvraag tot verstrekking wordt conform de wetgeving gedaan bij desbetreffende instanties Ergotherapie Walcheren begeleidt ouders bij het adviseren en aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen bij de betreffende instanties.
Praktijk voor ergotherapie
Joke Schoemaker

Adres:
Paramedisch Centrum Paauwenburg,
Dreesstraat 2,
4384 DC Vlissingen

Telefoonnummer:
0118 - 750 221
Mobiel:
06 - 42 68 12 28

info@ergotherapiewalcheren.nlAdmin panel